SZKOLENIA

Firma Bogumił Gołąbek Consulting w ramach swoich usług oferuje przeprowadzenie szkoleń z rozmaitych dziedzin życia przedsiębiorstwa. Podczas wieloletniej organizacji rozmaitych szkoleń zdobyliśmy bogate doświadczenie, które pozwala nam na skuteczne przekazanie wiedzy oraz udzielanie cennych rad zainteresowanym podmiotom.

W ramach współpracy oferujemy przeprowadzenie szkoleń z zakresu:

  • HACCP (analiza zagrożeń i krytyczne punkty kontroli) – teoria i praktyka z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa żywności poprzez identyfikację i szacowanie zagrożeń z punktu widzenia wymagań zdrowotych żywności oraz ryzyka wystąpienia zagrożen podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i obrotu żywnością,
  • tworzenie biznes planów – oprócz możliwości przygotowania biznes planu, oferujemy również przeprowadzenie szkoleń zapewniających wsparcie na każdym etapie tworzenia dokumentacji potrzebnych szkolonym ubiegającym się o kredyty inwestorskie, dotacje unijne lub pragnącym przeprowadzić analizę opłacalności planowanych projektów inwestycyjnych,
  • podstawy zarządzania – dla osób planujących założyć działalność gospodarczą, awansujących na stanowisko kierownicze lub młodych przedsiębiorców mamy do zaoferowania szkolenia podnoszące kompetencje menedżerskie, przybliżające kluczowe zagadnienia zarządzania personelem, podnoszące szybkość i trafność podejmowanych decyzji oraz pozwalające nabyć umiejętności zarządzania konfliktem w organizacji, wszystko to przy zastosowaniu nowoczesnych metod i technik zarządzania przedsiębiorstwem,
  • podstawy marketingu – dla osób rozpoczynających pracę w działach marketingu lub założenie własnego przedsiębiorstwa dedykujemy szkolenie pozwalające zrozumieć rolę marketingu w firmie (uzależnioną od sektora branży), pogłębić umiejętność segmentacji i profilowania klienów, praktycznego planowania działań marketingowych, co pozwala na odpowiedni wybór strategii marketingowej, zdobycie umiejętności w zakresie komunikacji marketingowej czy zdobyć umiejętność szacowania zwrotu z inwestycji w działania marketingowe, wliczając w to działania związane z promocją, reklamą, public relations czy kreowaniem wizerunku firmy przy wykorzystaniu nowoczesnych kanałów komunikacyjnych.