BGC – Bogumił Gołąbek Consulting

Firma Bogumił Gołąbek Consulting została założona w lipcu 2011 roku. Ponadto w 2013 roku właściciel firmy – Bogumił Gołąbek – uzyskał licencję doradcy restrukturyzacyjnego – nr licencji 738, natomiast w roku 2021 tytuł kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego.

Świadczy usługi konsultingowe, oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw w trybie przewidzianym w Ustawie prawo restrukturyzacyjne i poza ustawą. BGC oferuje kompleksowe usługi w zakresie pozyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych, wdrażania oraz rozliczania inwestycji. W zależności od potrzeb klientów, prowadzimy monitoring możliwości pozyskania środków zewnętrznych na inwestycje będące w kręgu zainteresowań klientów oraz prowadzimy doradztwo w zakresie szans i zagrożeń prowadzonych inwestycji.