Szanowni Państwo !

Firma Bogumił Gołąbek Consulting została założona w lipcu 2011 roku. Ponadto w 2013 roku właściciel firmy – Bogumił Gołąbek – uzyskał licencję doradcy restrukturyzacyjnego – nr licencji 738.

Świadczy usługi konsultingowe, w zakresie projektowania budowlanego, oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw w trybie przewidzianym w Ustawie prawo restrukturyzacyjne i poza ustawą.

BGC oferuje kompleksowe usługi w zakresie pozyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych, wdrażania oraz rozliczania inwestycji.

W zależności od potrzeb klientów, prowadzimy monitoring możliwości pozyskania środków zewnętrznych na inwestycje będące w kręgu zainteresowań klientów oraz prowadzimy doradztwo w zakresie szans i zagrożeń prowadzonych inwestycji.

RESTRUKTURYZACJE:

Zgodnie z ustawą prawo restrukturyzacyjne, restrukturyzacją przedsiębiorstwa jest zawieranie przez dłużnika niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością układu z wierzycielami oraz przeprowadzanie działań sanacyjnych. Restrukturyzację przeprowadza się w następujących postępowaniach:

–        postępowaniu o zatwierdzenie układu

–        przyspieszonym postępowaniu układowym

–        postępowaniu układowym

–        postępowaniu sanacyjnym

Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami, a w przypadku postępowania sanacyjnego – również przez przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli.

Postępowanie o zatwierdzenie układu:

umożliwia zawarcie układu w wyniku samodzielnego zbierania głosów wierzycieli przez dłużnika bez udziału sądu;

– może być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.

Przyspieszone postępowanie układowe:

umożliwia dłużnikowi zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności w uproszczonym trybie;

– może być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.

Postępowanie układowe:

umożliwia dłużnikowi zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności;

– może być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.

Postępowanie sanacyjne:

– umożliwia dłużnikowi przeprowadzenie działań sanacyjnych oraz zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności. Działaniami sanacyjnymi są czynności prawne i faktyczne, które zmierzają do poprawy sytuacji ekonomicznej dłużnika i mają na celu przywrócenie dłużnikowi zdolności do wykonywania zobowiązań, przy jednoczesnej ochronie przed egzekucją.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą firmy BGC!

Oferta usług konsultingowych:

  • Dotacje – pozyskiwanie środków na działalność (opracowanie, realizację oraz rozliczanie wniosków o dofinansowanie projektów ze źródeł celowych, w tym tworzenie studiów wykonalności, biznes planów, wniosków kredytowych, oraz innych aplikacji)
  • Szkolenia – przygotowywanie i realizacja szkoleń (z zakresu: zarządzania, marketingu, reklamy, public relations, kreowania marki, ABC Przedsiębiorczości, tworzenia biznes planów, HACCP, itp.)
  • Konsulting – doradztwo inwestycyjne

Firma BGC świadczy również usługi projektowe. Prowadzona jest stała współpraca z kilkunastoma projektantami z wieloletnim doświadczeniem w projektowaniu, reprezentującymi różne branże.

Oferta usług projektowych obejmuje:

  • wykonywanie projektów budowlanych instalacji wewnętrznych i zewnętrznych, budownictwa kubaturowego, dróg, i itp., wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych zgód i pozwoleń
  • sporządzanie inwentaryzacji budowlanej
  • przeprowadzanie ekspertyz technicznych
  • wykonywanie audytów energetycznych budynków

Właściciel firmy oraz współpracujący z nim projektanci/specjaliści z różnych branż posiadają doświadczenie w projektowaniu, pozyskiwaniu oraz rozliczaniu środków zewnętrznych.