HACCP

HACCP (analiza zagrożeń i krytyczne punkty kontroli) – teoria i praktyka z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa żywności poprzez identyfikację i szacowanie zagrożeń z punktu widzenia wymagań zdrowotnych żywności oraz ryzyka wystąpienia zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i obrotu żywnością.

 

HACPP – szkolenia i doradztwo

Oferta szkoleń oraz doradztwa z zakresu HACCP skierowana jest do firm zajmujących się produkcją żywności oraz do osób prowadzących działalność powiązaną z żywością (restauracje, hotele, sklepy, przedszkola, itp.), w tym wymogów obowiązkowych szkoleń oraz posiadania aktualnej dokumentacji.

Celem nawiązania współpracy miedzy Państwa firmą, a BGC jest pomoc we wdrożeniu sytemu HACCP od przygotowania dokumentacji po jego wdrożenie i pomoc w realizacji.

Prowadzimy szkolenia z systemów zapewnienia jakości zgodnego z zasadami HACCP, które są prowadzone przez praktyków. Szkolenia mogą obejmować pracowników od najwyższego kierownictwa, pracowników zespołu wdrożeniowego system jakości oraz wszystkich pracowników przedsiębiorstwa jako szkolenie ogólne na temat podstawowej wiedzy systemu HACCP.

Korzyści wynikające z uczestnictwa w szkoleniach dotyczących bezpieczeństwa zdrowotnego żywności:
– Spełnienie wymogu wynikającego z obowiązującego prawa żywnościowego
– Podnoszenie wiedzy pracowników zarówno szczebla wyższego, jak i niższego
– Wzrost świadomości higienicznej pracowników
– Poprawa praktyk higienicznych pracowników
– Obowiązek okresowych szkoleń wynikajacych juz z wprowadzonej dokumentacji systemu HACCP

Szkolenia dotyczące ogólnych zagadnień higienicznych, jak również zasad systemu HACCP, mają fundamentalne znaczenie w zapewnieniu bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. Wszyscy Twoi pracownicy mający bezpośredni i pośredni kontakt z żywnością powinni posiadać niezbędną wiedzę i umiejętności ułatwiające im postępowanie z żywnością w sposób higieniczny.

Masz pytania? zadzwoń!