DOTACJE

W zależności od potrzeb klientów, prowadzony jest monitoring możliwości pozyskania środków zewnętrznych na inwestycje będące w kręgu zainteresowań klientów oraz prowadzone jest doradztwo w zakresie szans i zagrożeń prowadzonych inwestycji.

Dla swoich klientów oferujemy:

  • pozyskiwanie dofinansowania z funduszy celowych (dotacje ze środków Unii Europejskiej, PROW, pomoc w uzyskaniu środków z Funduszu Pracy będących w dyspozycji PUP, fundusze pożyczkowe i poręczeniowe, kredyty, itp.)
  • wdrażanie (realizacja) projektów (merytoryczna i praktyczna realizacja umów)
  • rozliczanie oraz nadzorowanie realizacji inwestycji

W ramach świadczonych usług proponujemy:
opracowanie, realizację oraz rozliczanie wniosków o dofinansowanie/sfinansowanie inwestycji ze źródeł celowych, kredytowych.pożyczkowych, w tym:

  • tworzenie studiów wykonalności,
  • tworzenie biznes planów,
  • kompletnych wniosków aplikacyjnych
  • wniosków kredytowych, oraz innych dokumentacji.