Jeremie – nowe rozdanie !

Nowe rozdanie Pożyczek bez kosztów w ramach Inicjatywy JEREMIE!

Masz problem z wypełnieniem wniosku? Zadzwoń!

Pożyczki skierowane są do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw posiadających siedzibę lub prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa, które dysponuje funduszami w ramach inicjatywy JEREMIE.

Wkład własny przedsiębiorstwa, prowizja funduszu oraz oprocentowanie 0 % wartości pożyczki.

Pożyczka może być udzielona na:
– Finansowanie inwestycji polegających m.in. na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjnych, usługowych, handlowych
– Tworzenie nowych miejsc pracy
– Wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych
– Zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia
– Inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MŚP

Wsparcie otrzymane w ramach JEREMIE nie może być przeznaczone na:
– Pokrywanie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
– Finansowanie celów konsumpcyjnych
– Spłatę pożyczek i kredytów
– Spłatę zobowiązań publiczno-prawnych